Středověk na Drahanské vrchovině

Omyly a neznámé lokality

V pracích badatelů (Hosák, Nekuda) se setkáváme s lokalitami, které nebyly v prostoru Drahanské vrchoviny nalezeny. Z větší části se jedná o omyly, kdy např. název zaniklé osady upadl v zapomnění, a během času lokalita dostala jiné pojmenování. Dále šlo o omyly badatelů, kteří opisovali mylné údaje, či o chybnou interpretaci historických archiválií.


Bauhenice (Boskovice) - jedná se o zaniklý Bouchenec
Bruno (Blansko) - ves Brunnanz udělil biskup Bruno maršálku Stangeovi roku 1277 současně s jiným zbožím v blanenském obvodu. Jedná se o Brňov u Valašského Meziříčí. (CDM IV.143)
Břízov (Blansko) - ves zvaná Briczow se uvádí v soupisu blanenského panství z roku 1317. Jedná se o ves Brťov (Lechner 1.4)
Hartwigslag (Blansko) - jedná se o zaniklé Housko
Jedle (Blansko) - lesní trať nad Budkovanem u Jedovnic. Dle pověsti zde stávala ves, s největší pravděpodobností se jedná o Budkovany, další ves by se do tohoto prostoru nevešla
Kamenná (Blansko) - na počátku Rakoveckého údolí je trať Kamenná, stopy po vsi nebyly nalezeny
Lamička (Boskovice) - zaniklá ves Loučka u Ludíkova
Mehrlinschlag (Blansko) - jedná se o zaniklý Bystřec
Modračka (Boskovice) - zaniklá ves Loučka
Ponikev (Blansko) - nejednalo se o typickou středověkou ves, ale průmyslovou lokalitu v údolí Punkvy
Lhota (Boskovice) - neznámá ves (ZDO I. 148)
Lhota Hostinná (Blansko) - neznámá lokalita, snad chybná interpretace dvou osad Lhoty a Hostěvska
Loučka Radišina (Blansko) - nesprávně interpretováno, jedná se o dvě zaniklé vsi - Loučku a Gadišinu (Kadišinu)
Rakovany (Blansko) - podle pověsti leží mezi Budkovany a počátkem Rakoveckého údolí, prof. Černý vylučuje v této lokalitě existenci vsi
Sovenec (Blansko) - jedná se patrně o Swencer (Swensir) u Místku, který byl roku 1277 darován maršálkovi Stangeovi (CDM IV.143)
Stříbrnsko (Boskovice) - mylná interpretace vsi a tvrzi Střílinsko
Těšůvka (Blansko, Rájec) - neznámá ves, uvádí se roku 1381 při zboží petrovském (ZDO IV.37)
Trnec (Blansko) - uvádí se pustý roku 1568 a 1591. Lokalita neznámá, ves ležela snad severně od Blanska
Ulraischlag (Blansko) - jedná se o zaniklé Budkovany
Vrchov (Blansko) - ves udělená roku 1277 maršálku Stangeovi se v originálu píše jako Birchow, který byl však ztotožněn s Brťovem
Vrchovice (Blansko) - v listině z roku 1277 je uvedena ves Wirclowiz v obvodu blanenském (CDM IV.143), roku 1317 se připomínají Wirclowice v obvodu modřickém (Lechner 1.4)
Zybothslag (Blansko) - jedná se o obec Lipovec


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode