Středověk na Drahanské vrchovině

Plumlovské panství

Svatoňůvka
Zaniklá ves leží 1 km SSZ od Baldovce ve výši 510 - 530 m.n.m. První písemná zmínka je z roku 1463, v roce 1492 se uvádí jako pustá. V letech 1590 - 1596 se stávají vsi Hartmanice, Otinoves a Rozstání, spolu s pustými vesnicemi Svatoňůvkou a Vaňkoušem, součástí rájeckého panství, avšak roku 1618 je kupuje držitel plumlovského panství Maxmilian z Lichtenštejna zpět. Keramický materiál, nasbíraný ve Svatoňůvce, odpovídá 14. a počátku 15. století.

Vaňkouš
Zaniklá ves leží 1,6 km JJZ od Hartmanic (Nivy), její nadmořská výška je 610 - 620 m. Vaňkouš je zmiňován v letech 1348 a 1463, roku 1492 se uvádí jako pustý. Pozdější osud zaniklé vsi je shodný se Svatoňůvkou. Koncem 17. století byl v západní části osady vybudován panský dvůr, který byl roku 1793 ponechán ke zpustnutí. Archeologické nálezy lze zařadit od poloviny 13. do počátku 15. století. Osada zanikla pravděpodobně za husitských válek.

Neznámá ves pod Vaňkoušem
Lokalita leží 1,3 km JZ od zaniklého Vaňkouše ve výšce cca 560 m.n.m. Nasbírané keramické střepy pochází z konce 13. století, bonita půdy je velmi špatná. Jednalo se patrně o jednu z prvních kolonizačních osad, která zanikla brzy po svém založení.

Maršín
Zaniklá ves Maršín leží 1,7 km SZ od Drahan ve výšce 610 m.n.m. První písemná zmínka je z roku 1347, kdy ji drží Beneš z Kravař. Roku 1384 se připomíná dvůr Maršín. V letech 1466 a 1480 je ves uvedena jako pustá. Keramické střepy z této lokality pocházejí od 2. poloviny 13. do počátku 15. století, což naznačuje zánik za husitských válek.

Valtov
Zaniklý Valtov leží 1,9 km JV od Drahan v trati "Baldův žlíbek" ve výši cca 600 m.n.m. Ves byla dlouho mylně ztotožňována s dnešním Baldovcem, kde v 17. století na osamělém mlýně seděl mlynář Jíra Walda. První zmínka o Valdovu je z roku 1386, kdy ho Štěpán z Holštejna prodává Mysliborovi z Radovesnic. V letech 1466 a 1480 se připomíná ves jako pustá. Keramika, nalezená v malém množství, pochází z 1. poloviny 13. století.
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode