Středověk na Drahanské vrchovině

Račické panství

Sokolí
Ves ležela v údolí potoka Rakovce 2 km SSZ od Račic v n.m výšce 330 m. Jediná písemná zmínka pochází z roku 1376, kdy je uvedena jako součást račického zboží. Archeologické nálezy řadí existenci vsi mezi poloviny 14. a 15. století.

Odkaz: Sokolí na Wikipedii

Vilémov
Ves se nacházela 2,5 km JZ od Ruprechtova v místě, které bylo známo pod jménem "Na barvínku". V písemných záznamech se uvádí roku 1563 a roku 1597 jako pustá. Dle nálezů keramiky byla osídlena od poloviny 13. do počátku 15. století.

Odkaz: Vilémov na Wikipedii

Hamlíkov
Zaniklá ves leží v trati Psí žleb 1 km SV od Ruprechtova ve výšce 480 - 490 m.n.m. První písemná zmínka je z roku 1353, kdy ji Vok z Holštejna vyměnil z Onešem z Chrwat a Janem z Lúčky za díly jiných vzdálených vsí. Roku 1385 byla ves znovu ve vlastnictví pánů z Holštejna. V listinách se jako osedlá připomíná v letech 1407 a 1437. Jako pustá se poprvé uvádí roku 1493. Od poloviny 16. století byla znovu osídlena, avšak roku 1596 se uvádí znovu jako pustá. Archeologický materiál lze zařadit od poloviny 13. do poloviny 16. století. Poblíž vsi leží pozůstatky hradu Kuchlova, který mohl být původním sídelním objektem Vilémova, Ruprechtova a Hamlíkova. Dle názoru doktora Wolfganga Wanna byl Hamlíkov tajemnou vsí mezi Brnem a Olomoucí, kam roku 1284 odvedl krysař z Hameln 130 mladých lidí, kteří se tu usadili.

Odkaz: Hamlíkov na Wikipedii

Podomí
Ves, která se roku 1349 uvádí jako Boda, zanikla v době husitských válek. Jako pustá se uvádí roku 1464, kdy její východní polovina je majetkem holštejnských pánů a její západní polovina majetkem vladyků z Kotvrdovic. Zatímco východní část Podomí byla od poloviny 16. století znovu osídlena a roku 1576 se stala součástí račického panství, západní část byla včleněna do katastru Senetářova, který se stal později součástí rájeckého panství. Zaniklá polovina Podomí leží za potokem Podomka západně od současné vesnice.

Odkaz: Historie Podomí na stránkách obce


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode