Středověk na Drahanské vrchovině

Šebetovské panství

Lhota u Vážan
Zaniklá ves leží 2,5 km JVV od Vážan ve výšce 438 - 453 m.n.m. První písemná zmínka o Lhotě pochází z roku 1481, kdy se stává předmětem sporu mezi vladyky Janem Puchartem z Voděrad a Mikulášem z Uhřic alias z Voděrad. Naposledy se ves připomíná roku 1596, kdy vážanští kupují průhon spojující Vážany s lesem, který "slove pustou Lhotou". Keramika, nalezená v této lokalitě, pochází z konce 13. a ze 14. století.

Streyelech
Zaniklá ves leží východně od Vážan a jižně od lesní trati Mojetín. Mojetín se jako zaniklá ves uvádí v literatuře, ovšem v historických pramenech není doložena. Jediná písemná zmínka o vsi Streyelech pochází z roku 1255, kdy byla předmětem sporu hradištského kláštera s bratranci z Vážan.

Lhota Veličina
Ves byla založena roku 1250 bratry Veličem a Štědroněm z Uhřic na Skrypovém potoce. Lokalita se pravděpodobně nachází v trati Lhotsko u Skřípova.
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode