Středověk na Drahanské vrchovině

Zaniklé středověké osady na Drahanské vrchovině

 Výzkumem zaniklých středověkých osad na Moravě se zabýval již počátkem 19. století Řehoř Wolný. Na jeho dílo navazovali další autoři, např. František Slavík, Vincenc Prasek a jiní. Největší pokrok v poznávání těchto němých svědků minulosti přineslo dílo Ladislava Hosáka. V jeho šlépějích pokračoval Vladimír Nekuda, který napsal knihu Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Tato publikace, vydaná v roce 1961, obsahuje údaje o 1395 zaniklých osadách.
V oblasti Drahanské vrchoviny se problematikou zaniklých středověkých vsí zabýval prof. dr. Ervín Černý, DrSc., který objevil a popsal několik desítek těchto lokalit. Své poznatky uveřejňoval postupně v odborných publikacích a souhrnné závěry publikoval v roce 1992 v knize Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Je v ní uvedeno značné množství informací pro ty, kteří se o tento okruh otázek zajímají, a je dostupná pouze v odborných knihovnách. V jeho stopách kráčejí další profesionální i amatérští badatelé.
Z uvedené publikace vycházejí tyto internetové stránky, jež jsou určeny zejména pro laiky, kteří rádi zabrousí do historie a chtějí něco vědět o minulosti tohoto kraje. Je zde uveden přehled základních informací o zaniklých vsích, které jsou uváděny podle příslušnosti k panstvím dle Hosákova Historického místopisu země Moravskoslezské. 
Úvodem je třeba připomenout, že většina vsí na Drahanské vrchovině vznikla v 2. polovině 13. století, kdy došlo ke kolonizaci tohoto výše položeného území osadníky jak z českého království, tak z německých a rakouských zemí. Některé vsi začaly záhy zanikat kvůli značné neúrodnosti půdy nebo dočasně zpustly, protože je postihla epidemie některých nemocí, zejména moru. Své oběti měly moravské markraběcí války odehrávající se na přelomu 14. a 15. století. K největšímu zanikání vsí v tomto regionu však došlo v průběhu husitských válek, kdy osady byly pleněny a ničeny a kdy nastal značný úbytek obyvatelstva. K dalšímu zanikání, i když v menším rozsahu, došlo za česko-uherských válek. Vzhledem k tomu, že drsná a zemědělsky málo výnosná Drahanská vrchovina nepřitahovala nové osadníky, zničené vsi nebyly v drtivé většině znovu obnoveny a spolu se zemědělskými pozemky zarostly postupně lesem. Po několika staletích tak tyto poměrně zachovalé lokality zůstávají němým svědkem dob dávno minulých, času rytířů, středověkých vojsk, ale i našich předků, kteří zde bydleli a v potu tváře obdělávali tuto zem.
Ponořme se do starých časů a zavítejme do hlubokých lesů Drahanské vrchoviny a Moravského krasu. Možná, že právě my, kteří jdeme do lesa na procházku nebo na houby, nevědomky kráčíme v místech, kde stávala obydlí obyčejných lidí středověku. Měli bychom vědět, že těch míst je v našem okolí poměrně mnoho. A neměli bychom je zapomenout ............

 

Odkazy:

- Moravské markraběcí války

- Husitské války na Moravě

- Česko-uherské války

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode