Středověk na Drahanské vrchovině

Pozořické panství

Polom
Zaniklá ves Polom leží 2 km SV od Olomoučan ve výšce 440 - 450 m.n.m. První a současně poslední písemný zápis, a to již jako o vsi pusté, pochází z roku 1542. Archeologický materiál, který byl v lokalitě nalezen, pochází od konce 13. do počátku 16. století.

Lhota u Březiny
Zaniklá ves leží 2 km SVV od Březiny, její nadmořská výška se pohybuje kolem 500 m. Jediná písemná zmínka pochází z roku 1365, kdy je součástí panství ronovského. Nalezená keramika pochází ze 14. a 15. století.

Brodek u Kanic
Lokalizace vsi není dosud známa. Brodek, který se uvádí roku 1365 jako součást ronovského panství, ležel s největší pravděpodobností při řece Svitavě. Mohlo se jednat o předchůdce dnešních Bílovic, které se připomínají až v 16. století.

Pravděpodobná osada nad Šumicemi
Lokalita se nachází na tratích Mordovny a Kopaniny, severně od Šumic. Plužiny na těchto tratích mohly náležet zaniklé vsi, kterou mohl být dosud neznámý Moch, připomínaný roku 1371 jako zboží blízkého hradu Vildenberka. 
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode