Středověk na Drahanské vrchovině

Čertův hrádek (Olomučany)

 Jižně od města Blanska leží obec Olomučany a poblíž ní se nacházejí zbytky menšího hradu stejného jména, který je však známější pod názvem Čertův hrádek. Hrad měl být údajným sídlem loupeživého rytíře Hynka z Kunštátu, jenž měl přezdívku Suchý Čert a byl na přelomu 14. a 15. století postrachem širokého okolí. Toto lidové podání však nemá žádné historické opodstatnění a tak zůstává jen vděčným námětem pro spisovatele pověstí. Vznik Čertova hrádku - Olomučan je zahalen tajemstvím, dle archeologických nálezů jej lze řadit do 2. poloviny 13. století. Podle názvu by se dalo usuzovat, že se mohlo jednat o zboží olomouckých biskupů (Olomouc - Olomučany), kteří drželi blanenské panství. Vzhledem k neexistenci jakýkoliv písemných materiálů, které by se zmiňovaly o vztahu Olomučan k této biskupské državě, se předpokládá, že byl původně součástí obřanského zboží, nebo že se jednalo centrum malého panství, u něhož je písemně uvedena pouze stejnojmenná ves. První historicky doložená zpráva je až z roku 1346, kdy hrad při dělení rodového majetku obdrželi synové Jindřicha z Lipé Bertold a Čeněk. Ti ho pravděpodobně brzy prodali, protože roku 1353 hrad získává od svého bratra Bernarda Albert z Cimburka. V letech 1374 - 1391 se po hradě píše Vilém z Opatovic. Posledním známým držitelem byl Jan Bidlo, který se uvádí v roce 1406 a potom ještě v roce 1437, kdy již sídlí v Otradicích. Hrad zanikl s největší pravděpodobností právě na samém počátku 15. století v neklidné předhusitské době, i když jeho zánik v husitských válkách není vyloučen.
Hrad měl dvojdílnou dispozici, když v hradbě, která od sebe dělila obě jeho části, byla umístněna věž, ze které zbyl jen rozesutý kužel. Do dnešních dnů se nám zachovala jen část zdiva hradby a paláce.
Čertův hrádek je volně přístupný a leží na zelené turistické stezce vedoucí z Blanska k Novému hradu.

Odkazy:

- Hrad Olomučany 

- Čertův hrádek na Hrady-dějiny

- Čertův hrádek - pohlednice


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode