Středověk na Drahanské vrchovině

Pustiměř (Zelená Hora)

Na nepravé ostrožně mezi Pustiměří a Zelenou Horou se nachází lokalita, jejíž historie osídlení sahá až někdy k roku 2000 před naším letopočtem. Hradiště zde stávalo jak v dobách Sámovy, tak i Velkomoravské říše. V údobí kolem roku 1050 byla Pustiměř významným opěrným bodem českého krále Břetislava I. na Moravě a patrně již tehdy se stala sídlem župy. Zchátralé přemyslovské hradiště získalo olomoucké biskupství a kolem poloviny 13. století na něm vznikl kamenný hrad, který se prvně připomíná roku 1277. Jeho zakladatelem je pravděpodobně biskup Bruno ze Šaumburku, který držel na Moravě mnohé statky a byl významným kolonizátorem řídce obydlených území v této oblasti. Roku 1279 dal pustiměřské zboží v léno Konrádovi z Jarohněvic a roku 1299 se uvádí man Dětřich z Pustiměře. V roce 1322 byla postavena hradní kaple, kterou vysvětil biskup Konrád. Ve třicátých letech 14. století hrad přestal plnit svoji funkci a byl opuštěn. Jeho následovníkem byl nově postavený hrad Melice.
Hrad Pustiměř měl tvar trojúhelníka. Na zúžené čelní straně stál pravděpodobně bergfrit. Významným obranným prvkem byly poloválcové věžice, vystupující z čela hradebních úseků.
K hradu se dostaneme ze zatáčky silnice na jihozápadním konci Zelené Hory.

Odkazy:

- Hrad Pustiměř

- Stránky obce Pustiměře s historií hradů Zelená Hora a Melice 


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode