Středověk na Drahanské vrchovině

Plumlov

 Nad městečkem Plumlovem se hrdě tyčí nedokončený barokní zámek, v jehož sousedství jsou patrné zbytky stejnojmenného středověkého hradu. Jeho počátky spadají do přelomu 13. a 14. století, kdy plumlovské panství držel levoboček Přemysla Otakara II. Mikuláš Opavský. Ten někdy po roce 1310 prodal Plumlov králi Janovi Lucemburskému, který hrad dlouho nepodržel a v roce 1322 ho prodal Vokovi z Kravař. Roku 1328 hrad zdědil Jindřich z Kravař a roku 1347 jeho bratr Beneš z Kravař. V té době patřily k panství kromě hradu a podhradí vsi Soběsuky, Žárovice, Prostějovice, Drahany, Otinoves, Bohušín, Maršín, Hartmanice, Čechovice, Krasice a městečko Kostelec. Po Benešově smrti roku 1375 zdědili zboží jeho synové Václav a Petr. V letech 1384 - 1388 získal hrad s městečkem a dílem panství nakrátko Heralt z Kunštátu, avšak zboží zůstalo po té nadále v rukou mocného rodu z Kravař. V roce 1411 panství zdědili Petrovi synové Beneš, který zemřel roku 1417, a Jindřich, jenž padl 1. listopadu roku 1420 v bitvě u Vyšehradu, čímž vymřela plumlovská linie Kravařů. Plumlov proto převzala kravařská větev strážnická, která patřila k husitské straně. Po Petrovi II. ze Strážnice drželi panství jeho synové Václav a Jiří. Roku 1466 vymřeli Kravařové po meči a plumlovské zboží zdědila Johanka z Kravař, provdaná za Heralta z Kunštátu. Z tohoto manželství nevzešli mužští potomkové, a tak roku 1491 získává panství sňatkem s jejich dcerou Ludmilou Vratislav z Pernštejna. Po Vratislavově smrti drží Plumlov jeho bratr Vilém, který nechává na počátku 16. století hrad renesančně přestavět. Roku 1521 hrad dědí jeho syn Jan, který v letech 1522 - 1526 nechal postavit zámek v Prostějově. Od roku 1548 držel panství Vojtěch a od roku 1561 jeho bratr Vratislav z Pernštejna, který se značně zadlužil. Když v roce 1582 panství zdědil Vratislavův syn Jan, byl nucen majetek zastavovat a rozprodávat. Roku 1586 plumlovský hrad vyhořel a na jeho opravy nebyly peníze. V roce 1597 padl Jan z Pernštejna v bitvě s Turky u Rábu, a poručníci jeho syna Vratislava prodali roku 1599 panství pro velké zadlužení Karlovi z Lichtenštejna. Ten roku 1606 přistoupil k celkové opravě hradu a k rozšíření opevnění, čímž se z Plumlova stala pevnost. Ta byla dobyta již roku 1619 stavovskými vojsky a poničena. Podruhé byl hrad dobyt roku 1643 švédskými vojsky, když se jeho posádka již druhého dne obléhání vzdala generálovi Torstensonovi. Hrad byl vydrancován, pobořen a zapálen. Proto se majitel panství Karel Eusebius rozhodl postavit nový zámek, a hrad, který byl jen provizorně opraven, sloužil pouze jako hospodářský objekt. V 18. století obsadili městečko Plumlov několikrát Prusové a je možné, že hrad byl ještě přizpůsoben k obraně. Roku 1801 zasáhla Plumlov vichřice, která poničila hrad i zámek. Proto se tehdejší majitel panství Alois z Lichtenštejna rozhodl, že hrad bude rozebrán. Demolice byla provedena v letech 1801 - 1805 a zdivo bylo použito jako stavební materiál.
Na místě původního středověkého hradu dnes najdeme skalnaté návrší se zbytky bergfritu, zdí, sklepů a hradní studny.
Přístup k hradu a zámku z náměstí v Plumlově.

Odkazy:

- Stránky hradu na webu města Plumlova

- Plumlovský hrad a zámek

- Hrad Plumlov - pohlednice

- Páni z Kravař a Plumlova
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode