Středověk na Drahanské vrchovině

Lečenec

 Pozůstatky hrádku neznámého jména na ostrožně zvané Lečenec nad Skalním mlýnem. Přesto, že se v Lažánkách uvádí vladykové od 2. poloviny 14. století, lze vlastnictví tohoto opevnění vztahovat spíše k rodu drobných šlechticů či vazalů holštejnských pánů, kteří se psali po blízkých Vilémovicích. Písemné zprávy o hrádku nemáme, dle archeologických nálezů byl osídlen od konce 13. do 1. poloviny 14. století.

Odkaz:

 

- Hrádek Lečenec

- Historie Lažánek

Foto, nákresy

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode