Středověk na Drahanské vrchovině

Plankenberk

 Zbytky zdiva hradu na ostrohu v bočním údolí říčky Nectavy. Plankenberk patřil k hradům, které byly postaveny z iniciativy markraběte Jana Jindřicha. Místo pro jeho postavení postoupila vladařovi roku 1361 olomoucká kapitula. V roce 1371 odkázal markrabě hrad a vsi Biskupice, Březinku a Hartínkov svému synovi Prokopovi, který roku 1386 udělil panství lénem Ješku Puškovi z Kunštátu a Otaslavic. Poté byl hrad často zastavován straníkům markrabat Jana a Prokopa, podle toho, který z nich právě hrad držel. V neustálých bojích mezi nimi byl hrad poškozen, a v roce 1412 se uvádí jako pustý. Roku 1421 hrad obsadili husité, avšak jejich pobyt trval velice krátce. Roku 1437 prodala dcera Heralta z Kunštátu Žofie zpustlý hrad bratřím Martinu a Alšovi z Drahanovic. V dobách česko - uherských válek obnovil hejtman krále Jiřího Václav Šatný z Ještědu opevnění hradu, z něhož vzdoroval vojskům uherského krále Matyáše. Po skončení bojů byl opuštěn již natrvalo.
Hrad se skládal z vlastního hradu a dvou předhradí. Jedním z nich vedla přístupová cesta, z druhého vybíhal koridor k hradní studni, po níž se zachovala prohlubeň.
Přístup k hradu z Nectavy (bus i vlak) 1,5 km.

Odkazy:

- Hrad Plankenberk

- Ješek Puška z Kunštátu a Otaslavic

- Moravské markraběcí války

- Husitské války na Moravě

- Česko-uherské války
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode