Středověk na Drahanské vrchovině

Ronov

 Na nevelkém výběžku mezi Adamovem a Útěchovem se nacházejí zbytky hradu Ronova, který je též nazýván jako Hrádek u Útěchova. První písemná zpráva pochází z roku 1364, kdy jej vlastní přislušník mocného rodu z Lipé Čeněk Krušina z Lichtenburka. Jeho vznik se dá zařadit do poloviny 14. století, kdy rod z Lipé vlastnil statky náležející k tehdy již zničenému obřanskému hradu. Ronov mohl vzniknout jako náhrada za Obřany stejně dobře, jako nedaleký Nový hrad, který někteří badatelé ztotožňují s jedním ze dvou Ronovů, které se uvádějí v listinách. V roce 1365 patří k panství kromě hradu Ronova vsi Útěchov, Vranov, Brodek, Kanice, Jehnice, Březina, Lhota, Vítovice, Habrůvka, Babice a Obřany. Hrad zanikl v 15. století v důsledku nějaké válečné události a většina vsí poté připadla k novohradskému panství.
Hrad je vymezen šestiúhelným valem, který zůstal po rozesuté ohradní zdi. Na pahorku uprostřed stálo hradní jádro.
Přístup ze silnice Adamov - Útěchov, nebo z železniční zastávky Adamov dále po žluté turistické stezce směr Útěchov.

Odkazy:

- Hrad Ronov

- Zřícenina Ronov u Adamova
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode