Středověk na Drahanské vrchovině

Svitávka (hradisko)

 Západně od Boskovic leží ves Svitávka a severně od ní se nachází zalesněný kopec Hradisko, který byl od pradávna významným strategickým bodem. O objektech, které zde existovaly, máme jen velmi málo písemných zpráv, a tak nejvíce poznatků badatelé získávají z archeologických nálezů. Na přelomu 11. a 12. století zde bylo vybudováno středověké hradiště jako ochrana křižovatky Trstenické stezky, vedoucí od Brna na sever do Čech a stezky Hvozdecké, která se Svitávky pokračovala do Jevíčka a dále do Olomouce. Hradiště bylo v tomto velmi řídce osídleném území nejen vojenským bodem, ale bylo zde i mýto, kde se vybíraly poplatky. První písemná zmínka se vztahuje k roku 1201, avšak jedná se o falzum, zhotovené až ve 14. století. Uvádí se v něm, že markrabě Vladislav Jindřich potvrzuje Svitávku klášteru Hradisko u Olomouce ve shodě s dřívějším darováním českým králem Vladislavem II., jenž údajně roku 1169 daroval Svitávku s farou, sobotním trhem, mýtem a osadami Míchovem a Zboňkem klášteru Hradišťskému u Olomouce. Roku 1284 český král Václav II. povolil Svitávku, která byla skutečně zbožím kláštera Hradisko u Olomouce, opevnit, a ta se patrně stala městečkem. Význam opevněného sídla k účelu vybírání mýta se však v tomto období, kdy v okolí vznikala dominia moravské šlechty, snižoval, a fortifikace koncem 13. století zanikla. Až v II. polovině 15. století zde byl vybudován pány z Boskovic, kteří v roce 1446 získali Svitávku jako zástavu, nevelký hrádek. Ten zničily patrně uherské oddíly za vojenské kampaně v letech 1469-1470. Na počátku 16. století zde byl vystavěn kostelík, který však též zanikl. V polovině 19. století byla na vrcholu Hradiska zbudována kaple, která po roce 1950 zpustla a z které dnes zbyly trosky.
Hrádek byl obehnán zdí a jeho centrem byla velká hranolová věž. Jelikož bylo jeho trvání velice krátké, nebyl ani stavebně dokončen.
K hrádku se dostaneme po polní cestě z obce Svitávka.

Odkazy:

- Hrádek Svitávka

- Historie Svitávky na stránkách obce
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode