Středověk na Drahanské vrchovině

Vildenberk

 Severně od Viničních Šumic se nacházejí skromné zbytky rozlehlého hradu, který byl dle archeologických nálezů záložen koncem 13. století. Vzhledem k doloženému vlastnickému vztahu krále Václava II. k blízkým Pozořicím roku 1297, lze usuzovat, že se pravděpodobně jednalo o královský stavební podnik. Je ale možné, že hrad založil až počátkem 14. století Půta z rodu z Doubravice, který se po Vildenberku uvádí roku 1318. Po roce 1349 drží hrad jeho dva synové Půta a Proček, v 2. polovině 14. století synové Půty Ješek a Půta, a syn Pročka Půta, řečený Šaclar. Roku 1371 kupuje vildenberské zboží, ke kterému kromě hradu patří vsi Pozořice, Šumice, Koválovice, Korolupy, Holubice, Moch, Čechy, Kruh, Vítovice, Velešovice a Hostěnice markrabě Jan Jindřich. Jeho syn Jošt však na přelomu 14. a 15. století panství postupně rozprodává. Hrad se již v transakcích neobjevuje. Je možné, že zanikl v době válek mezi markrabaty, nebo byl pro svoji nákladnou údržbu, související s jeho nadměrnou rozsáhlostí, opuštěn. Správním střediskem oblasti se stala tvrz v Pozořicích, připomínaná v roce 1417.
Hrad Vildenberk byl mimořádně veliký, jeho délka činila 137 metrů. Dispozice má dva reliéfní díly, ale dlouhé jádro je ještě předěleno na dvě části.
Přístup z Viničních Šumic podél Koválovického potoka. Po 1,5 km překročit potok a za soutokem potoků vystoupit na hradní ostroh.

Odkazy:

- Hrad Vildenberk

- Oficiální stránky hradu Vildenberka

- Páni z Vildenberka

- Vildenberk - pohlednice

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode