Středověk na Drahanské vrchovině

Horákov

 Na ostrožně potoka Říčky naproti velkomoravskému hradišti Staré zámky u Líšně se nacházejí skromné pozůstatky hradu Horákov. Sídlo bylo zbudováno v prostoru prehistorického hradiska. Archeologické nálezy středověké keramiky dokládají osídlení ostrožny v 11. a 12. století a pak až v 15. století. První písemná zmínka o Horákovu (patrně o vsi) pochází z roku 1371. Od počátku 15. století drží Horákov Václav Herynk ze Sloupna, který se připomíná v roce 1407. Roku 1466 se uvádí Ondřej ze Sloupna, který své ženě zapsal věno "na poli, jež prve k hradu náleželo". K opuštění hradu došlo pravděpodobně koncem 15. století, v roce 1529 se již píše jen o lese, jménem Hrad. Sídlem majitelů panství se stala tvrz ve vsi.
Horákovský hrad měl půdorys protáhlého obdélníka. K jeho stavbě bylo použito i pálených cihel, o čemž svědčí nálezy jejich zbytků.
Přístup po modré turistické stezce z Líšně proti proudu potoka Říčky, odbočka k hradu.

Odkazy:

- Horákovský hrad
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode