Středověk na Drahanské vrchovině

Ježův hrad (Vícov)

 Malé zbytky hradu, který se správně jmenoval Vícov dle nedaleké vsi. První zmínka o něm se objevuje roku 1355. V roce 1358 držel Vícov Henzlín z Vícova. Roku 1379 zastavuje hrad markrabě Jošt Oldřichovi z Boskovic. Při trestné výpravě proti Janu Ozorovi z Boskovic roku 1389 byl hrad vojskem markraběte dobyt a jeho zboží dostal lénem Petr z Kravař. Poté držel Vícov Jan Kuna z Kunštátu, který jej roku 1408 prodal svému bratrovi Heraltu Puškovi z Kunštátu. V roce 1418 je uváděn Vícov jako zboží, které náleželo k hradu Otaslavice. V té době byl Ježův hrad již patrně zříceninou. Poslední zmínka o něm je z roku 1512, kdy je uvedena v listinách ves Vícov s hradiskem. Od té doby se již hrad, nazvaný dle Jana (Ješka) Ježovým hradem, neuvádí.
Hrad se skládal z lichoběžníkového předhradí a vlastního hradu, kde tvořil jádro hradu věžovitý palác. Podél severní brány se nacházejí zbytky silné parkánové zdi.
Zřícenina se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru poblíž cykloturistické trasy Repechy - Vícov, která vede tímto jinak nepřístupným územím.

Odkazy:

- Hrad Vícov

- Ješek Puška z Kunštátu a Otaslavic

- Ježův hrad na Wikipedii


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode