Středověk na Drahanské vrchovině

Obřany

 Na ostrožně nad řekou Svitavou v blízkosti dnešní brněnské části Obřany se kdysi hrdě tyčil stejnojmenný hrad. Nejstarší zmínky o Obřanech jsou již z 1. poloviny 13. století, když se v roce 1234 uvádí Předbor z Obřan a roku 1240 Přibyslav z Obřan. V polovině 13. století držel Obřany Boček z Kunštátu a v letech 1261-1291 jeho syn a pravděpodobný zakladatel hradu Heralt (Gerhard). Ten proslul jako loupeživý rytíř v neklidných dobách po smrti Přemysla Otakara II., avšak roku 1286 se musel podrobit králi Václavovi II. Heraltův syn Smil stál v opozici proti králi Janu Lucemburskému a v důsledku toho emigroval do Rakouska. Roku 1313 získal panství Jindřich z Lipé. V té době hradní posádka přepadala brněnské obchodníky, proto byla někdy v roce 1315 či 1316 uskutečněna trestná výprava, při níž byl hrad dobyt a rozbořen.
Hrad se skládal z předhradí a vlastního hradu, jemuž dominoval okrouhlý bergfrit, na něhož navazoval podsklepený palác.
K hradu je možný přístup po červené turistické stezce, vedoucí z Bílovic nad Svitavou do městské části Brna Obřan. Pod hradem odbočit na modrou stezku, vedoucí ke zřícenině. Dále je zde možno se dostat od Velké Klajdovky po žluté, dále odbočka po modré.

Odkazy:

- Hrad Obřany

- Z historie hradu Obřany trochu jinak

- Gerhard ze Zbraslavi a Obřan

 


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode